måndag 24 februari 2014

Ole dole doff...

Att det är skillnad på var vi är bosatta är väl ingen konstig sak i sig. En del bor i större städer med allt vad det innebär. Större och mera utbud av det mesta, tex. så som butiker, mot de som bor i mindre orter eller ute på landsbygden.
Men att det är stora skillnader på vart man bor när det kommer till rättsväsendet. Närmare bestämt domstolsbeslut gällande överklagande om beslut i sjukförsäkrings ärenden från försäkringskassan, om man döms ha rätt eller fel.
Hela 30% skillnad i hur många som fått beslut ändrat i förvaltningsrätten när man jämför Stockholm och Luleå. Vad beror den stora skillnaden på ? Har försäkringskassan i Luleå missbedömt så många fall att de blir ändrade i rätten eller är det i Stockholm som både försäkringskassa o förvaltningsrätt är säkra på sin sak och har tagit rätt beslut från början ?


Länk: SVT , mitt egna inlägg När man är för sjuk...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar