onsdag 14 april 2010

Inbjudan till informationskväll om den nya sjukförsäkringslagen och dess konsekvenser.

Nätverket RESURS inbjuder till diskussion om nya försäkringslagen och dess konsekvenser.

Läs länken ovan och lägg märke till hur Alliansen ställer sig till att delta på mötet.
Efter att ha läst protokollet från tisdagens debatt i riksdagen, om just sjukförsäkringen, förstår jag.
Att sjukförsäkringen på många sätt är ohuman, behandlar människor och får konsekvenser som är helt oförståliga, vägrar de som genomfört dem ens att lyssna på.
Just Alliansens vägran att lyssna, är kanske det mest kränkande av allt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar