måndag 13 september 2010

Folk i ens omgivning tror inte att det är sanning

Hur är det möjligt att folk inte är insatta i vad som sker och hur det (inte) fungerar med sjukförsäkringsreglerna som infördes 1 juli 2008 ?

Är rapporterna om sjuka personer som utförsäkrats inte tillräckliga ? Det handlar INTE om enskilda fall. Tar man inte in hur saker fungerar så länge man inte själv blivit drabbad ?

I dagens Östgöta Correspondent (artikel inte publicerad på nätet) finns att läsa om cancer sjuk kvinna som nekats sjukersättning från FK. För att få sjukersättning ska det vara medicinskt bevisat att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all framtid.

Vad mer krävs än att man har en sjukdom som man kommer att dö av för att det ska vara bevisat som stadigvarande ?

Ordförande i socialutskottet, Gunnar Axén, säger att det är viktigt att personen i fråga överklagar försäkringskassans beslut till domstol. Är det det sjuka ska behöva göra ? Överklaga besluten som man fått av den instans som jag trodde skulle vara till hjälp och stöd när man drabbats av skada eller sjukdom.

Att det är reglerna som skrivits på ett sådant sätt så att sjuka nekas ersättning är inget vare sig Gunnar Axén eller Alliansen vill kännas vid. Kvinnan berättar i artikeln "När jag berättar för folk att jag inte får ersättning tror de inte att jag talar sanning"

Jag pratade här om dagen med en arbetskamrat från forna tider. Vi pratade om min egen situation som sjukskriven och om just att sjuka hamnar utanför. Hon ställde sig frågande till förekomsten av att sjuka hamnar utanför och nekas ersättning från FK, av olika anledningar. Hon sa : Men Fredrik, ja statsministern säger ju.... att är man sjuk ska man ha ersättning från FK. Punkt slut.

Ja visst skulle man skulle kunna tro att det är sanningen....

Bloggat : Utredarna, MyNewsdesk

1 kommentar:

  1. Det spelar ingen roll känns det som, hur mycket man än försöker att berätta, tala om, visa på, länkar mig blodig och folk bryr sig inte...För där står jag numer, jag tror faktiskt inte att människor bryr sig om sånt som bara drabbar "andra". =(

    Det sorgliga är att jag inte ens är övertygad om att ett regimskifte kommer att hjälpa... att det kommer att vara likadant med fortsatt Allians-regering är ju solklart men annars då? Tröstlösa dagar, har aldrig någonsin upplevt mig så utanför samhället som just nu

    SvaraRadera