fredag 21 maj 2010

Det snart helt friska Sverige

"Antalet sjuk- och förtidspensionsdagar per invånare har alltså fallit med en fjärdedel sedan årsskiftet 2006/07. Långt färre fastnar i nedbrytande passivitet, och staten sparar stora summor. Resurser kan användas till verksamhet och lindrad skattebörda i stället för till bidrag till människor som inte arbetar."

Ovan -finns att läsa på ledarsidan i dagens SvD.
Det är så skönt att veta att min indragna sjukersättning kommer till nytta, för honom och andra, som tex kan utnyttjas till bla. skattesänkningar. TILL ER SOM ARBETAR.
Att Alliansen och borgerlig media enträget envisas med att kalla all ersättning inom sjukförsäkringen som bidrag är sorgligt.
Inte på något sätt överraskad blir man av P J Anders Linder ord -

"Resurser kan användas till verksamhet och lindrad skattebörda i stället för till bidrag till människor som inte arbetar"

Det är en hel jädrans massa jag skulle vilja skriva om den specifika raden, men jag slösar inte med min energi på´t.

Bättre, trots allt - läser jag vidare på DNs ledarsida (Jag gissar vem som skrivit..), det som kommenteras är Riksförsäkringsverket granskning efter regeländringarna av sjukförsäkringen.
Det som jag förundrar mig mycket är i slutet av texten där skribentens (egna slutsats?) förklaring till varför "sjukförsäkringen behövde stramas upp".

"Ett av grundproblemen har varit en förskjutning av begrepp som sjukdom och arbetsförmåga, en växande intolerans mot lidande och en syn på sjukpenningen som ett slags ekonomisk grundplåt för allehanda svårigheter som uppträder i livet. Sjukförsäkringen behövde stramas upp så att utfallet överensstämde bättre med lagtexten. Och inte som tidigare användes som en försäkring för att slippa byta yrke, slippa flytta, slippa karenstid i a-kassan om man sagt upp sig själv, slippa stå utan försörjning när a-kassedagarna tagit slut, slippa byta arbetsplats hur mycket man än ogillar den man har, slippa lösa konflikter med chefer och kolleger."

Förklaringen till varför hundratals, tusentals, tiotusentals sjuka människor är utkastade från sjukförsäkringen - VAR KAN JAG LÄSA DEN ?

Media: DN, SvD, DN2,
Bloggat: Utredarna, Björn Johnson,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar