fredag 22 januari 2010

Dravel, Superarbetskraft och Omänsklig behandling

Jag tänker inte slösa på min knappa ork och energi på att skriva något längre inlägg. Men några lästips.....

Mats Eriksson, skrev i igår något riktigt bra. ( inte endast igår, han skriver ofta bra saker)
Jag köper, liksom Mats, inte att det skett med tvång att bli förtidpensionär som Alliansen påstår. Inte heller att 140 personer om dagen förtidspensionerades under förra regeringstiden. Den siffran finns inte framräknad någonstans. Någon ?

Ett Hjärta RÖTT, som vanligt... , med sina träffsäkra och innehållsrika inlägg. Dagens inlägg om "superarbetskraften" som arbetsgivare vill ha. Var får vi andra, som inte tillhör den kategorin, möjligheten till återgång i arbete ?

Börje Hörnlund, centerpartist som i dagens AB - debatt kritiserar "sina egna" i Alliansen.

citat:
"Det är fler och fler som upplever att regeringen har ett omänskligt egoistiskt anletsdrag. Sjuka, arbetslösa, fattigpensionärer verkar regeringen se som en restpost som kollektivt skall bestraffas."


Åter till vila och stillhet.... TREVLIG HELG !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar