måndag 11 januari 2010

Nya sjukförsäkringsregler är för sjuka att förstå

Här om dagen skrev DN skribenten Hanne Kjöller om "rätten till ett uselt liv". Ett uselt liv som sjukskriven.
Idag rapporteras det i media och press om att det var flera som nekades sjukpenning under sista kvartalet 2009 jämförelsevis samma period 2008.

Nekades ersättning - människor har INTE blivit friskare !

Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender, uppger att det är de nya reglerna som är resultatet.
"De nya reglerna är tydligare och anger tydliga tidsgränser för när vissa insatser ska vara gjorda", anser Lender. Det står eller framgår inte om så är fallet, ja att insatserna ÄR insatta och gjorda.
Men det får jag väl anta, för inte blir väl någon sjuk utslängd eller utförsäkrad innan....

"Att långtidssjukskrivning i sig är en hälsofara är nog någonting som man kan konstatera även medicinskt, säger Adriana Lender."

Svaret på hur stor hälsofara det är med att utförsäkra/slänga ut personer från sjukförsäkringen står det dock inget om.
Den undersökningen får vi väl vänta på att se. Men helt klart är det allt annat än till någons hjälp i tillfrisknadet/rehabiliteringen med att bli utan ersättning.
Det kallar jag ett uselt liv - också.

DNs signerat vänder och vrider på orden, som vanligt, och får det att handla om något annat än vad det gör.
Skribenten skriver -"Sjukskrivning: Märklig vänsterstrid för rätten till ett uselt liv."
Ja det är /kan vara ett uselt liv att vara långtidssjukskriven, men lika uselt, om inte värre, att bli utförsäkrad.
En prövning och introduktion till arbetslivet ska ske parallellt med FK och AF. Inte ska man bli utkastad från det ena (FK) för att eventuellt vara kvar i det andra(AF) ... eller för att komma tillbaka till det första(FK). Herre jösses !
Det kallar jag ett uselt liv - också.

Hanne skriver, "Och det finns absolut människor som efter två och ett halvt års sjukskrivning fortfarande inte kan jobba. För dem finns förtidspension."
Två och ett halvt år, det nästan ingen tid alls. Vid några tillfällen kanske det kan avgöras och "sätta domen" efter den tiden, men annars krävs det en längre tid än så.
Vi är alla olika, att det ska kunna få ta tid att komma tillbaka är självklart.

Det kallar jag INTE rätten till ett uselt liv.

Media/Press: DN1, DN2, SR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar