tisdag 6 oktober 2009

Försäkringskassan har lämnat remisssyttrande *UPPDATERING*

Idag har försäkringskassan lämnat sitt yttrande på remissen "Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen - kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring" som regering lämnat.

Klumpen av oro i magen växer.
Har inte läst igenom alla sidor, orkar inte men skulle vilja. Får väl ta och läsa det i omgångar.
Försäkringskassan har några invändningar Bla. att det är mycket kort tid från förslag till genomförandet. Vilket kommer i sin tur att medföra att försäkringskassan inte hinner informera vilka regler som gäller för den enskilde. Inte heller kan någon garanti för att det inte blir glapp i utbetalningen mellan sjukersättningen och aktivitetsstödet lämnas.

Suveränt ! Men vaddå, det är ju inget viktigt det rör.....

Läser vidare att försäkringskassan gör bedömningen att det lämnats optimistiska siffror angående antalet personer som på långsikt kommer att lyckas klara av arbetsmarknaden utan att komma tillbaka i sjukförsäkringen. Allt enligt de erfarenheter de har innan med typ av PILA-projektet och andra arbetslivsinriktad rehabilitering
Bra FK ! Det är ni som sitter med kunskapen.

Om samma faktum gick upp för social försäkringsminister Husmark-Pehrsson att personerna som har sjukersättning fortfarande är sjuka och inte ska kastas ut från någon försäkring. Ja kastas INTE lämnar. Att använda ordet "lämnar" i detta sammanhang är inte rätt. Lämnar något gör man lite av eget val, här finns inget val. Här är det regler som ändrats, sjukersättningen är borttagen. Alltså kastas man ut !

I yttrandet är ordval också upptaget. Svår sjukdom, mycket allvarlig sjukdom, synnerliga skäl och andra kluriga ord. Visst, inte lätt alla gånger för handläggare att avgöra hur och vad skillnaden är. Men behövs det verkligen vändas och vridas på orden för att förstå ? Om det i ordvalet avgörandet ligger är det inte klokt - Sjuk eller inte ?

Som sagt, klumpen av oro växer i magen. Hur kommer det att bli ? Jag har fortfarande mina besvär och den ständiga värken kvar, alltså INTE frisk.
Jag planerar INTE att lämna någon försäkring och jag vägrar att låta mig bli UTKASTAD !

*UPPDATERING*
Kjell Ratio skriver idag inlägg om "Krångelmängden vid sjukdom ökar". Kjell drar liknelsen av sjukförsäkringssystemet med ett "lapptäcke".

" Ett lapptäcke av ersättningsformer, av tidsgränser samt en ytterligare differentiering av olika nivåer eller grader av sjukdom och arbetsoförmåga. Nya undantagsregler och fler definitioner av nya och centrala begrepp staplas ovanpå varandra."

Ardiana Lender, FK chef, intervjuas i SVT-Rapport . Hon tycks se problematiken med att personer varit borta länge från arbetsmarknaden som ett större problem än att det faktum att personerna (oftast) inte har arbetsförmåga till kanske en eller ett par timmar om dagen.

Det konstigaste av allt i sammanhanget är att det oftast pratas om de sjukskrivna som om de INTE vore sjuka alls.

Bloggat: EttHjärtaRÖTT,2, RESURS, Smärtbloggen, VeronicaPalm, Utredarna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar