tisdag 27 oktober 2009

Stöd erbjuds - men benen sparkas undan

Har suttit och läst (en del av) den långa proposition som regeringen lämnat.
Ett förslag som beräknas bli till verklighet 1 januari 2010.
Hittar mig själv i en kolumn på sidan 19 i förslaget. En i statistiken.

"Alla med längre tids sjukfrånvaro kommer att erbjudas ett introduktionsprogram, där varje persons förutsättningar och behov av stöd utreds."

För det första:
Jag skulle mycket hellre vilja ha ett erbjudande till att bli frisk. Bli fri från dygnet runt värken och smärtan. Men det nya i Sverige är att man som sjuk har en "friskskrivnings dag" att passa. Har man blivit drabbad av sjukdom eller skada som du tvingas dras med i år in och år ut är det bara att djupt beklaga. Sjuk eller frisk är det som gäller.
Framförallt SKYLL DIG SJÄLV ATT DU HAMNAT DÄR.

För det andra:
Jag trodde (helt fel tydligen) att det var hos försäkringskassan och inte arbetsförmedlingen som en sjuk persons förutsättningar skulle utredas om personen har möjlighet att återgå till någon form av arbete/sysselsättning Att sätta en stopp dag, en dag - FRÅN IDAG ÄR DU INTE SJUK LÄNGRE - är så oförståligt, ohumant och oansvarigt som det bara kan.

Men så klart, pengar. Handlar allt om pengar ?
Utdrag ur propositonen:

11.4 Ekonomiska konsekvenser

Sjukförsäkringsreformen innebär bland annat att ett stort antal personer lämnar försäkringen de närmaste åren. Enligt Försäkringskassans bedömningar kommer 54 000, 27 000 respektive 9 000 personer att lämna sjukförsäkringen under åren 2010–2012. Utgifterna för sjukförsäkringen kommer därför att minska kraftigt.
I stället för en passiv sjukskrivning kommer personerna att erbjudas möjlighet till individanpassade insatser hos Arbetsförmedlingen.


Utgifterna för sjukförsäkringen kommer att minska men kostnaden hamnar någon annanstans. A- kassan ? Nej inte i någon stor utsträckning utan det kommer att bli socialkontoren runt om i Sverige kommer att få flera nya "gäster".
SKANDAL är ordet. Håller med Aftonbladets Ingvar Persson.

Just en fin regering Sverige har. Majoriteten har röstat fram den, säger en hel del om svenska folket också. Hoppas aldrig någon behöver uppleva detta igen, som alla sjuka i Sverige nu genomlider. För tro mig, MÅNGA GÖR JUST DET - LIDER.

Media: AB1, AB2, Expressen, Regeringens prop.
Bloggat: Veronica Palm, Ett Hjärta RÖTT, AlliansFrittSverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar